Co to jest? Czy to jest legalne? Nie, ja nie chcę spółki za granicą. A w naszym kraju też tak można? – to tylko niektóre reakcje naszych klientów na propozycję wyboru „estońskiego CIT”.

Postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania. Estoński CIT czyli tzw. ryczałt od dochodów spółek. Na początku warto wspomnieć, że ta forma opodatkowania istnieje w polskim systemie podatkowym od początku roku 2021, jednakże przez dodatkowe warunki i obostrzenia nie była zbytnio korzystna. Wszystko zmienia się wraz z Nowym Ładem. 

O co chodzi?

Tradycyjny CIT polega na tym, że płacimy zaliczki miesięczne na podatek dochodowy, które rozliczamy roczną deklaracją. Głównym założeniem „estońskiego CIT” jest brak jego płatności dopóki zyski pozostają w przedsiębiorstwie. Upraszczając – dopóki nie wypłacamy ze Spółki zysków (np. dywidendy), nie płacimy podatku CIT. To kiedy go zapłacimy? Jak wypłacimy zyski.

A teraz konkrety:

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, który wskazany zostanie przez podatnika w zawiadomieniu o wyborze tej formy opodatkowania. Zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania składa się do właściwego naczelnika US  w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek. 

Wysokość ryczałtu od dochodów spółek wynosi:

1) 10% podstawy opodatkowania w przypadku małego podatnika oraz podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej

2) 20% podstawy opodatkowania w przypadku podatnika innego niż wskazany w pkt 1. 

Aby móc wybrać opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek należy spełnić ustawowe przesłanki:

1) wspólnicy spółki są osobami fizycznymi, a spółka nie posiada udziałów w kapitale innej spółki, nie korzysta ze zwolnień w zakresie SSE lub PSI

2) spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej trzech pracowników niebędących udziałowcami lub akcjonariuszami (w przypadku małego podatnika – co najmniej jednego pracownika) 

3) mniej niż 50% przychodów z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym z uwzględnieniem VAT należnego pochodzi z przychodów pasywnych (np. wierzytelności, odsetek, poręczeń, gwarancji, praw autorskich) 

4) złożono zawiadomienie o wyborze opodatkowania w tej formie

5) spółka za okres opodatkowania tą formą przygotowała sprawozdanie finansowe

 

Tomasz Kutniewski
Doradca Podatkowy
Licencja doradcy podatkowego nr 13098