Od początku 2022 roku limit gotówkowy dla transakcji zawartych pomiędzy przedsiębiorcami zmniejszy się z 15 000 złotych do 8 000 złotych. Dodatkowo pojawi nam się nowy limit płatności gotówkowej od konsumenta. Przedsiębiorca nie będzie mógł przyjąć od osób fizycznych kwot powyżej 20 000 złotych w gotówce. Przyjęcie wyższej kwoty może skutkować naliczeniem dodatkowej sankcji w przychodzie.

Pamiętajmy, że limity te dotyczą TRANSAKCJI, a nie faktury. Pojęcia te nie zawsze są tożsame. Definicję „wartości pojedynczej transakcji”, wyjaśnił szef KAS po raz pierwszy w interpretacjach z 9 grudnia 2019 r. (sygn. DPP13.8221.195.2017.CPIJ i DPP13.8221.198.2017.CPIJ). Wyjaśnił wtedy, że „jednorazowa wartość transakcji” dotyczy wartości umowy, a nie poszczególnych faktur za zamówienie.

Zmian do omówienia w związku z Nowym Ładem jest wiele, dlatego też będziemy opowiadać o nich po kolei.

O jakich zmianach napiszemy?

– składka zdrowotna

– instytucja sygnalisty

– niższy ryczałt

– nowa kwota wolna od podatku

– nowe progi podatkowe

– nowe limity gotówkowe

– ukryta dywidenda

– minimalny CIT

– ulga dla klasy średniej

– wypłata wynagrodzenia zarządu z tytułu powołania

– zmiana terminów ZUS

– krajowy system faktur

– obowiązkowe terminale płatnicze

– JPK księga

– ulgi rozwojowe (m.in. B+R, IP BOX)

– inne ulgi podatkowe

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga!

Tomasz Kutniewski
Doradca Podatkowy
Licencja doradcy podatkowego nr 13098